Kalite

;
Kalite

Kalite Politikası

Sektörümüzde kalitede lider olabilmek ve müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek için;  kalite yönetim sistemi şartlarına uymak, kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirmek, hiç bir koşulda kaliteden ödün vermemek şirketimizin kalite politikasıdır.

 

       Kalite Yönetim Sistemimiz kurumsal hedeflerimizle aynı doğrultuda yer almaktadır. Kalite süreçlerinin sağlıklı şekilde işletilmesi için gerekli roller tanımlanmış, sorumluluklar belirlenmiş ve sorumlular atanmıştır. Bu sorumluluklar başta yönetim olmak üzere tüm birimleri, üçüncü taraf olarak müşterileri, alt tedarikçi ve teknik destek sağlamakta olan tedarikçilerimizi de kapsamaktadır. Şirketimizde Kalite sisteminin kurulması süreci ile birlikte kapsam dahilinde yer alan tüm alanlarda muhtemel risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, standartlara uygun kontrollerle eşleştirilerek kabul edilebilir seviyeye indirilmesi amaçlanmakta ve risk değerlendirme prosedürünün uygulanmasıyla kurum içinde kalite sisteminin canlı tutulması takip edilmektedir.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, diğer bir deyişle Küresel Amaçlar, yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısıdır. Firmamız bu 17 Amacı benimsemiş ve hedeflerini bu çerçevede ele almıştır. Amaçlar birbiriyle bağlantılıdır; bir amaçta başarının anahtarı, birbiriyle ortak yönleri olan sorunları hep birlikte ele almaktır. Bizler özellikle 4 amacı önceliklerimiz ile ele almakta yerine getirmek üzere çalışmaktayız.

  Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ;  Eşit işe eşit koşullar ve kadınların toplumun, iş hayatının her alanında ve aktif rol almasını önemsiyoruz.

 

 

 

  İnsana Yakışır ve Ekonomik Büyüme ; Tüm çalışanlarımız, müşteri ve tedarikçilerimizle birlikte büyüyoruz. İşlerimizde ülkemizin kalkınmasının yanı sıra adaletli dağılıma özen gösteriyoruz.

 

 

 

  Sanayi Yenilikçilik ve Altyapı; Üretim altyapımızı yenilikçi ve tüm ilkeler ile uyumlu hale getirmeye çalışıyoruz.

 

 

 

  Sorumlu Üretim ve Tüketim ; Dünyanın kaynakları sonsuz değil, biz kaynak kullanımında çevre ve doğayı düşünüyor ve dikkatle davranıyoruz.  Suyumuzu gereksiz harcamamaya, yenilenebilir ve temiz enerji kullanmaya özen gösteriyoruz. Üretimin her aşamasında sorumluluklarımızı unutmuyoruz.